Ef. 4:16 - uit Hom groei die hele liggaam

 Is jy gereed? Ons gemeente is besig met die Vlamvat proses! Ons brand om te weet wat die Here vir ons beplan... Hou dop, hier kom iets groot!

 

Oggenddiens en kinderkerk:  Sondae 9:00
Aanddiens:  Sondae 17:30 (September tot Mei) en 16:00 (Junie tot Augustus)
Oggenddiens vakansietye:  Sondae 9:30 (wissel tussen GK Sasolburg en GK Vaalpark - sien kalender)
  GK Sasolburg adres:  Faickneystraat 3, Sasolburg
  GK Vaalpark adres: h/v Suurberg- en Nieuveld straat, Vaalpark
Katkisasie:  Sondae 8:00
Bybelstudies:  sien kalender

 

Interaktiewe Aanddiens

 

Bybelstudie

 

Vir meer inligting oor ander Bybelstudiegroepe - klik hier

Kerssangdiens