Webmeester


Fisiese Adres:

h.v. Van Eck en Faickney Str

Sasolburg


GPS Koordinate:

26 48 41.74 S

27 49 44.54 E

Predikant:

Ds. Marcel Floor

Huis Tel:

Sellulere : 082 828 5811


Omgee Kantoor:

Kantoor Ure:

09:00 tot 12:00 Weeksdae

Telefoon: 016 976 7785Eredienstye:

Sondae: 09:00

Vakansies: 9:30


Katkisasie:

Sondae: 08:00

Gebed deur Broeder Herbert Müller


Here Jesus toe U in smart en pyn aan die kruis hang op Golgota het U weereens U onmeetbare liefde vir ons getoon toe U aan U moeder vir U so innig liefgehad het sê: ”Daar is u seun”, Daarna sê U vir die dissipel vir wie U ook lief gehad het “Daar is jou moeder”.  O, Here Jesus, so het U ons ook lief, U wat sondeloos was, was behandel asof U dié sonde self is: vervloeking, straf, angste en smarte van die hel het U verduur.  Die duurste prys wat ooit betaal is, het U in die ewigheid daarvoor betaal.


Nou mag ons met vrymoedigheid bely dat God op op grond van die prys wat U betaal het, nooit meer aan ons sondes gedenk nie.  O, watter heerlike evangelie waarvoor ons U loof, prys en dank.


Amen.   

Laai nuutste preek af: Sondag  19 November 2017


Besoeker Nommer:  Ontkenning:


Die Gereformeerde Kerk Sasolburg gee nie enige waarborge of ander versekering met betrekking tot die inhoud van materiaal wat op hierdie webtuiste verskyn nie, die akkuraatheid daarvan, volledigheid of geskiktheid vir enige spesifieke doel nie. Verder word relevante eksterne webtuistes waarmee geskakel word nie deur die Gereformeerde Kerk Sasolburg beheer nie en gevolglik kan ons nie die versekering gee dat dit akkuraat, op datum of volledig is nie. Die Inligting vervat in sulke eksterne webtuistes verteenwoordig nie noodwendig die sieninge van die Gereformeerde Kerk Sasolburg nie.Webblad ontwerp vir "Microsoft Internet Explorer 7.0" - 1024 X 768 skerm resolusie.


SASOLBURG GEMEENTE

'n Gereformeerde Kerk in Suid Afrika