Ef. 4:16 - uit Hom groei die hele liggaam

 

Oggenddiens en kinderkerk:  Sondae 9:00
Aanddiens: Sondae 17:00 (September tot Mei) en 16:00 (Junie tot Augustus)
  Geen Aanddiens tydens skoolvakansies - sien  kalender
Oggenddiens vakansietye:  Sondae 9:30 (wissel tussen GK Sasolburg en GK Vaalpark - sien kalender)
  GK Sasolburg adres:  Faickneystraat 3, Sasolburg
  GK Vaalpark adres: h/v Suurberg- en Nieuveld straat, Vaalpark
Katkisasie:  Sondae 8:00
Bybelstudies:  sien kalender

 

Vlamvat kommunikasie

Kom vind uit wat dit behels om n Wapendraer te wees - Sondag, 15 Maart 2020- tydens die erediens!

 

 

Gebedsgroep

 

Bybelstudie

 

 Vir meer inligting oor ander Bybelstudiegroepe - klik hier

Interaktiewe Aanddiens