Ef. 4:16 - uit Hom groei die hele liggaam

Welkom by ons nuwe webblad!

 

Oggenddiens en kinderkerk:  Sondae 9:00
Aanddiens:  Sondae 17:30 (September tot Mei) en 16:00 (Junie tot Augustus)
Oggenddiens vakansietye:  Sondae 9:30 (wissel tussen GK Sasolburg en GK Vaalpark - sien kalender)
  GK Sasolburg adres:  Faickneystraat 3, Sasolburg
  GK Vaalpark adres: h/v Suurberg- en Nieuveld straat, Vaalpark
Katkisasie:  Sondae 8:00
Bybelstudies:  sien kalender

 

Vroue Bybelstudie

 

Het jy gebed nodig?

 

 

 

Huweliksverryking kursus