Bankbesonderhede

 

 

                   

              

Vir Snapscan na die Kerk se rekening kliek hier.

Vir Snapscan na die Diakonie se rekening kliek hier.