SASOLBURG GEMEENTE

'n Gereformeerde Kerk in Suid Afrika


Webmeester: Gert Duvenage

WIE IS ONS?

Baie welkom op ons webtuiste en dat jy belang stel in wie ons is.


Ons is eerstens ‘n Christen-gemeente wat net soos ander christene glo in God as die drie-enige God: Vader, Seun en Heilige Gees.  Hierdie getuienis oor ons geloof in God kom ‘n lang pad, soos wat jy sal sien in die kort inleiding by elkeen van die “ekumeniese” (algemene) belydenisse: Nicea, Athanasius en die Apostoliese Geloofsbelydenis.  Ons het hierdie belydenisse saam met alle christene, want dit was al deel van die kerk voordat daar enige kerkverdeling was.


In ons dorp (Sasolburg) en omgewing streef ons daarna om ons geloofsbande met ander christene positief en opbouend uit te leef.  Jesus se gebed dat ons “almal een mag wees … sodat die wêreld kan glo” dat Hy deur die Vader gestuur is (Joh 17:21), leef ook in ons harte en ons glo dat ons geroep is om deel te  wees van die verhoring van hierdie gebed.


Ons is tweedens ‘n Gereformeerde gemeente wat net soos ander gereformeerdes die “Drie Formuliere van Eenheid” as belydenisskrifte het: Die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls. Dis óók deel van ons geskiedenis waarvoor ons God dank. Hierdie belydenisse het ontstaan in ‘n tye toe die stryd om die Waarheid dit nodig gemaak het om presies te sê wat en hoekom ons glo.


Dit is vir ons belangrik om hierdie geloof so uit te leef dat dit vir ander duidelik kan wees dat die Woord van God en die Werk van Christus die enigste basis is waarop ons as gemeente bestaan en ons roeping probeer uitleef.


Mag jou besoek aan ons webtuiste vir jou ‘n positiewe ervaring wees.

Ons hoop dit motiveer jou om meer van God te wil weet.

Hy nooi jou uit om in Hom te glo.


As jy reeds glo, mag jou besoek aan ons jou aanmoedig om te groei in jou geloof.WAAROM WIL ONS SÊ WAT ONS GLO?Eerstens verwag ons Here Jesus dit van ons dat ons duidelik vir die mense sal sê WIE HY IS. “’Maar julle,’ het Hy gevra, ‘wie, sê julle, is Ek?’” Petrus se antwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.”(Matteus 16:15,16) is vandag nog ons antwoord.


Tweedens was dit vir Jesus belangrik om ná Petrus se belydenis self ook te sê WIE ONS IS.  Hy noem die wat in Hom glo sy “gemeente” wat nie deur “die magte van die doderyk” oorweldig sal word nie (Matteus 16:18).  Dit sê presies wie ons is, en waarom ons in Hom glo en Hom navolg.