SASOLBURG GEMEENTE

'n Gereformeerde Kerk in Suid Afrika


Webmeester: Gert Duvenage

Omgee

HOEKOM OMGEE?

  1.   Vir God se koninkryk

Om daardeur God se koninkryk uit te brei en liefde aan my medemens te  bewys.

Ons Vader inspireer ons en verwag van ons om vir ons medemens om te gee en na hulle uit te reik -

 2.  Die Here stel die voorbeeld!

Matteus  25: 37  - Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra:  “Here, wanneer het ons U  honger gesien en U gevoed, of dors en u iets gegee om te drink?  38 - En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien en u gehuisves, of sonder  klere, en vir U klere gegee?  39 - Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U  besoek?  40 - en die Koning sal hulle antwoord: “Dit verseker ek julle: sover julle dit aan een van die geringste van hierdie kinders van My gedoen het, het  julle dit aan My gedoen.

3.  Uit liefde vir my medemens

Matteus 22: 39 -  Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

4.  Help en ondersteun die leiers

5.  Omgee verryk ons lewe in Christus

Efesiërs 2: 10 – God het ons gemaak wat ons nou is:  in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

 

WAT IS OMGEE

 

HOE KAN EK HELP?

 

OMGEEKANTOOR


DIE OMGEEKANTOOR BESKIK OOR:


ONS SKAKEL MET:


ONS HELP MET


HOE WORD GESKAKEL


OMGEEPROJEKTE REEDS SUKSESVOL AFGEHANDEL

 

OMGEEDIENSTE REEDS OP DREEF

Vars blomme word elke Sondag oggend tydens die erediens voor in die Kerk geplaas.  Daar word vooraf besluit aan wie die omgeeblomme gaan en word die naam van die betrokke gemeentelid tydens die diens aangekondig.   

Na afloop van die diens word die omgeeblomme deur lidmate van die gemeente as ‘n teken van omgee en ondersteuning by die betrokke lidmaat se huis afgelewer.

 

ONS OMGEELEUSE:

 

AMEN