SASOLBURG GEMEENTE

'n Gereformeerde Kerk in Suid Afrika


Webmeester: Gert Duvenage

Dissipelskap Groepe

Hier volg ‘n paar getuienisse van lidmate wat tans betrokke is by Dissipelskap groepe.


"Dissipelskap ontwikkel my selfvertroue om meer vrymoedigheid te hê om met mense oor God te kan praat. Dit moedig my ook aan om mense wat my nodig het te kan help."


"Dissipelskap help my om rustig te raak oor die lewe. Ek besef God is in beheer. Ek leer om anders te dink oor dinge en anders op te tree.

 In Jesus het ek die volmaakte voorbeeld. Hy het net gedoen en gesê wat God vir Hom gesê het om te doen en te sê. Ek wil ook sò in gehoorsaamheid lewe."


"Dissipelskap is besig om my fokus van my sondige gedrag en my eie wil te verander na 'n lewende verhouding met my Vader en Sy wil vir my lewe. Daar is egter nog 'n paar punte van die eie wil wat opgelos en verwyder moet word. Ek begin ook al meer besef dit is my Vader wat vir my iets sê sonder om te twyfel dat dit Hy is wat met my praat."


"Dissipelskap help my om God se Woord al beter te verstaan en daaroor te gaan getuig. Ek het ook baie meer bewus geword van die werking van die Heilige Gees in my lewe."


"Dissipelskap leer my om die Bybel sò te lees, sodat ek kan luister en hoor wat God vir my wil sê."


"Dissipelskap het my laat ontdek wie ek in God se oë is, waarheen is Hy met my oppad, en wat is werklik die doel wat Hy met my lewe het. Ek het deur die Woord besef daar is nie meer vir my omdraai kans nie. Ek moet klaar maak met verkeerde gedragspatrone wat ek aangeleer het. Die lewe gaan oor God se eer en wil en nie oor myne nie."


 "Daar was dinge (sondes) in my lewe wat ek nog nooit kon verander nie.

Selfs met my beste voornemens kon ek dit nie verander nie. Sien, 'n voorneme hou net 'n paar dae, dan val 'n mens weer terug. Met dissipelskap het ek geleer dat God se Gees wat in my woon my eers van binne af moet verander, dan eers kan verandering na buite plaasvind. Dit gebeur nie oornag nie.


Deur dissipelskap het ek God beter leer ken. My verhouding met Hom het verdiep en ek het geweet wanneer dit Hy is wat met my praat of sommer my eie gedagtes. So raak ek geleidelik ontslae van die dinge wat my verhouding met God benadeel.


Ek en my man, wat ook betrokke is by 'n dissipelskapgroep, se verhouding het verdiep. Ons sien mekaar nou uit God se oë. Ons besef, nie een van ons is volmaak nie. Daarom sien ons mekaar se foute oor. Met dissipelskap het ons vir die eerste keer werklik besef wat beteken dit om mekaar en ons naaste te dien na Jesus se voorbeeld.


Om dit in 'n groep te doen is vir my van onskatbare waarde. Ek leer so baie by ander, want God praat met elkeen op 'n ander manier. Ek weet die groeplede gee vir my om en bid vir my. Ek wil elkeen aanmoedig om deel te word van 'n dissipelskapgroep. Ek dank die Here elke dag dat ek hierdie geleentheid aangegryp het."


"Dissipelskap het my geleer om die Woord met begrip te lees en beter te verstaan en toe te pas in my daaglikse lewe. Om dissipel van God te wees beteken om in die regte verhouding met Hom te leef. Ek het geestelik gegroei en groei nog steeds, want dit bly 'n lewenslange proses. Ek wil Paulus se woorde aanhaal: "Vir my is die lewe Christus" ---- en dit is net genade !"


"Dissipelskap het deel van my daaglikse lewe geword. Ek ondervind al meer vrede, wat net van God af kan kom deur gedissiplineerd tyd met Hom te spandeer. Aan die ander kant is elke sessie vir my 'n uitdaging om te besef hoe moeilik dit vir my is om my eie planne, vrese en gewoontes oor te gee.

Die grootste impak was vir my dat ons Heiliges is wat soms swig voor sonde - en nie sondaars wat probeer Christene wees nie. Wat 'n heerlike, maar groot verantwoordelikheid. Baie belangrik is dat name en gesigte in ons gemeente vir my mense geword het deur saam dissipelskap te doen. Ons sien dat ons almal gelyk is - met pyn en vreugde van hierdie gebroke wêreld."